แค่กลอน บทหนึ่ง

posted on 06 Feb 2009 01:07 by benlove

รักหรือ ลวงล่วงล้วง ในใจ

หยอกแยบยล กลไก พรายพลิ้ว

เล่ห์ กลเกลื่อนกร่น ละลิ่ว

กลอกลิ้ง กรุกกริก มิวายวาง

 

ดังมี มนต์ ดั้นด้น ดวงแด

หึกเหิม อ่อนแอ แดดิ้น

โลดโผน โจนทะยาน ร่านริ้ว

หล่นลง ปลิดปลิว ร่วงพราว

 

หมองหม่น ดวงแด แท้เจ้า

คละเคล้า ครุกกรุ่น เคียเขนย

ปลุกปลอบ กล่อมเกลา ดังเคย

เฉยเมย นอนนิ่ง มิไหวติง

 

โลกสลด สลับคลับคล้าย

แปรเปลี่ยน ปรวนแปร มิสิ้น

ฤารัก หักลง ตรงพื้นดิน

ชีพสิ้น รักลวง อกตรม    

edit @ 6 Feb 2009 01:08:49 by BiGBeN

Comment

Comment:

Tweet